Guidning vid Vada sjökullar – Ett vendeltida maktcentrum

OBS! Klicka på huvudbilden för större format…

Vada Sjökullar är idag de enda resterna som återstår av ett gammalt Vendeltida maktcentrum längst Långhundraleden, ett av järnålderns viktigaste handelsvägar.
3 stora människogjorda gravhögar, varav två på över 30 m i diameter, dominerar landskapet omkring tillsammans med lite över hundra gravar och ytterligare 7 mindre högar.

De påminner om en tid då Vada och det omgivande området var ett av flera maktcentrum utspridda över vad vi idag kallar Mälardalen.
Ett maktcentra som kontrollerade handeln till och från Gamla Uppsala och en plats som handelsmän, hantverkare, krigare och omgivande gårdar knöts till.

Vendeltiden klassas som den första tidsperioden av yngre järnåldern, c. 550-750/800, vilket avslutas med vikingatiden och med kristendomens spridning i Sverige.
Vendeltiden är en tid fylld av förändringar, där makten styrs av ett fåtal rika och en tid där vapnen ökar i betydelse, där hantverk och den långväga handeln med Europa blomstrar.
Vendeltiden är en tidsperiod där mycket av de traditioner och sedvänjor vi idag hittar spår av under vikingatiden byggs upp.

Kom, upplev Vendeltiden och Vadas historia, låt dig bli en del av den spännande och omvälvande tidsperiod som leder in i vikingatidens plundringståg.

Läs mer här!

Bilder

Hitta hit

Time Travel Tours

Vada kyrka
18697 Brottby

Information

Kontaktinformation

Time Travel Tours
Vada kyrka
18697 Brottby

http://www.timetraveltours.se