Kalmar konstmuseum

Kalmar konstmuseum är ett regionalt museum för konst i Kalmar län. Museet nyöppnade 2008.

Museets profil har väckt mycket uppmärksamhet och räknas som en av de intressanta svenska konstinstitutionerna just nu med en för Sverige unik profil att vara både ett regionalt museum men samtidigt med en internationell profil.

Foto: Åke E:son Lindman

Kalmar konstmuseum
Stadsparken
SE – 392 33 Kalmar
Telefon + 46 (0)480 42 62 82 (vxl)
Telefax + 46 (0)480 42 62 80

Lat N 56º 39′ 38″
Lon E 16º 21′ 21″

E-post: info@kalmarkonstmuseum.se

Hemsida: http://www.kalmarkonstmuseum.se

Bilder

Hitta hit

Stadsparken
392 33 Kalmar

Information

Kontaktinformation


Stadsparken
392 33 Kalmar