Leksbergs Kyrka & Pilgrimsleden Skaraborg

Huvudbilden; Foto: Annelie Karlsson – Leksbergs Kyrka

Bild 1. Foto: Annelie Karlsson – Runsten. ”Tore Skorpa reste denna sten efter sin son Kättill” står det på stenen. Runstenen är från 1000-talet. Det står även en till runsten bredvid kyrkan.

Bild 2-4. Foto: Annelie Karlsson

Leksbergs kyrka är en populär dop- och bröllopskyrka och har senbarock karaktär.

Kyrkan är troligen uppförd på 1200-talet och förlängd något åt öster vid 1200-talets slut.

Från medeltiden är bevarat långhusmurar, en dopfunt, ett skulpterat manshuvud (placerat över koringången i söder) och fyra liljestenar utanför sakristian.

Den har dekorativa takmålningar utförda av Mariestadsmålaren Olof Collander och hans elev Johan Liedholm.
I koret finns en altaruppsats från 1679, som 1856 avlägsnades och ersattes av den oljemålning som numera är placerad på kyrkans sydvägg.

Den är utförd av J Z Blackstadius (1816-1898) och föreställer ”Kristus i örtagården”.

Pilgrimsleden Skaraborg
Den populära ”Pilgrimsleden Skaraborg” passerar strax vid kyrkan!

Läs mer här om den;  http://www.pilgrimskaraborg.se/

Bilder

Hitta hit

Leksbergs kyrka
542 94 Mariestad

Information

Kontaktinformation


Leksbergs kyrka
542 94 Mariestad