Lyse kyrkoruin med nya kyrkans torn i bakgrunden

Kyrkoruin efter Lyse gamla kyrka omgiven av en äldre kyrkogård. Foto; Pelle Johansson

En kyrka har funnits på platsen sedan medeltiden. 1851 ersattes medeltidskyrkan av en ny som brann upp 1909. Nuvarande kyrka uppfördes åren 1911-1912 efter ritningar av arkitekt Sigfrid Ericson. Kyrkan har en stomme av granit och består av långhus med smalare kor och halvrund absid i öster. Vid långhusets norra sida finns en vidbyggd sakristia och vid långhusets västra sida finns ett kyrktorn med ingång och vapenhus.
KÄLLA [ Wikipedia ]

Bilder

Hitta hit

Fotopelle

Lyse Kyrka
453 92 Lysekil

Information

Kontaktinformation

Fotopelle
Lyse Kyrka
453 92 Lysekil

http://www.fotopelle.se