Naturreservatet Osbecks bokskogar

Foto; Carl Stridsberg – Klicka på huvudbilden för större format!

Osbecks bokskogar är ett naturreservat i Laholms kommun i Halland.
Mellan Östra Karup och Hasslöv upp på norrsidan av Hallandsåsen ligger detta 273 hektar stora reservat som varit skyddat sedan 2008. Ädellövskog dominerar området.
De gamla lövträden medför att mängden död ved i skogen ökar, de äldsta bokarna är omkring 200 år.
Området är vattenrikt med skogsbäckar, sumpskogar av klibbal och ask. Moränen har hög kalkhalt varför bäckarna motstått försurningen.
Det har medfört en biologisk mångfald i området. Här finns dagsländor, bäcksländor och öring. I fuktiga områden trivs rutlungmossa och dunmossa.

KÄLLA [Wikipedia]

Just här där jag tagit bilderna finns det en fin utsiktsplats med serviceinrättningar och parkeringsplats.
Här kan man även gå på de olika långa vandringslederna.

På sommaren kan man efter vandringen avsluta dagen med ett dopp i ”Sveriges största badbalja, Mellbystrand/Skummeslöstrand” hela 12 km lång sandstrand, Sveriges längsta!

Läs även mer om Osbecks Boksskogar här på Länsstyrelsens sajt! 

Bilder

Hitta hit

Hittaupplevelse Halland

Pehr Osbecks väg 7
312 97 Laholm

Information

Kontaktinformation

Hittaupplevelse Halland
Pehr Osbecks väg 7
312 97 Laholm