Nordens Ark arbetar för att rädda och bevara utrotningshotade djur

Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. De arbetar för att rädda och bevara utrotningshotade djur. Det sker genom avel och uppfödning, återinplantering när så är möjligt, forskning och utbildning samt information som skapar förståelse för behovet av insatser. Du kan besöka oss året runt. Nordens Ark drivs av Stiftelsen Nordens Ark som är en allmännyttig stiftelse. Stiftelsen är ägare av Åby säteri. Åby säteri omfattar 383 hektar fördelat på; 148 ha skogsmark, 70 ha åkermark, 30 ha betesmark och 135 ha lövskog och impediment. Av de 383 ha är ca 50 ha öppna för besökare. 

Nordens Ark arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen och genom att förbättra de miljöer där arterna lever. I Sverige har Nordens Ark ett nationellt ansvar för uppfödning och utplantering av bland annat pilgrimsfalk, vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar.

Åby säteri är av riksintresse och byggnaderna är kulturminnesmärkta.
Nordens Ark ligger på Åby säteri i Bohuslän. Stenåldersgravar och hällristningar på markerna vittnar om att människor har bott här i tusentals år. Åby säteri är en av Bohusläns äldsta gårdar. Bevarade brev från 1307 visar att Norges kung Håkon vistades på säteriet vid den tiden.

Stiftelsen Nordens Ark är tredje ägaren till Åby säteri sedan slutet av 1600-talet. Då ägdes Åby säteri av Margareta Hvitfeldt, Bohusläns kanske mäktigaste kvinna genom alla tider. Fram till 1975 ägdes Åby säteri av den stipendiefond som fick ärva hennes rikedomar.

Åby säteri omfattar totalt 383 hektar mark som bland annat består av betesmarker, skogsmark och djuranläggningar. Säteriets ladugård är den största timrade byggnaden i Bohuslän. Ladan är 60 meter lång och åtminstone delvis troligen från 1600-talet. Den gula mangårdsbyggnaden är uppförd år 1729.

 

DIREKTLÄNKAR TILL NORDENS ARK

Bra att veta inför ditt besök

Mat & Dryck

Sommarprogrammet
Den 24 juni till 11 augusti har vi sommarprogram på Nordens Ark.

Boka boende och upplevelsepaket på Nordens Ark

Bilder

Videopresentation

Hitta hit

Stiftelsen Nordens Ark

Åby säteri
45693 Hunnebostrand

Information

Kontaktinformation

Stiftelsen Nordens Ark
Åby säteri
45693 Hunnebostrand

+46 (0)523-795 90
https://nordensark.se/

Öppettider
Nordens Ark är öppet varje dag, året runt, från kl 10.00.
Antalet besökare ligger på runt 100.000 per år.