Öjenäsbäcken – Naturreservat

Öjenäsbäckens naturreservat bildades för att skydda och bevara hotade arter i vatten. I Öjenäsbäcken finns bland annat flodpärlmussla (som kan bli upp till 250 år gammal) och öring. Förutom flodpärlmussla, öring och flodkräfta finns det flera fiskarter, ca hundra olika vattenlevande insektsarter samt flera ovanliga och hotade mossor. Naturreservatet är 40 hektar stort och ligger mellan Fiskevik och Åmotfors. Här omges bäcken av en skogsklädd ravin mellan Gretjärnet och Nysockensjön. Besökaren kan förutom en trevlig naturupplevelse även förvänta sig att se olika kulturspår så som lämningar från tiden då det flottades timmer.

Hitta hit

Klätten, fiskevik
67 131 Arvika

Information

Kontaktinformation


Klätten, fiskevik
67 131 Arvika