Sånfjällets Nationalpark

Sånfjällets nationalpark upprättades för att skydda en del av den sydligaste fjällkedjan i Sverige. Ett litet område avsattes till nationalpark redan år 1909 och Sånfjället blev en av Europas första nationalparker. De två främsta skälen till att detta fjäll valdes ut var de ovanligt lavrika fjällhedarna som endast i mindre grad var påverkade av renar, samt skydd av brunbjörnen som vid den tidpunkten var hotad i området. 1989 utvidgades parken från 27 till 104 kvadratkilometer (10 400 hektar).

Området är ett av Sveriges björntätaste och brunbjörnen anses ibland vara Sånfjällets karaktärsart. Även lodjur och en stark älgstam finns i området, ibland dyker även varg ochjärv upp. Bland särpräglade fjällarter finns både fjällämmel och ren. Vanliga fågelarter är ljungpipare, fjällpipare, dalripa och fjällripa. I området ses också ofta fjällvråk, fiskgjuse ochkungsörn.

CreativeCommon: wikipedia.se 

Bilden: Sånfjällets Nationalpark i Härjedalen, Sverige, Attribution: Jonny Hansson   Wikimedia Commons 

Läs mer om Sånfjället i Jämtlands län här! 

Bilder

Hitta hit

Sånfjällets nationalpark
840 93 Hede

Information

Kontaktinformation


Sånfjällets nationalpark
840 93 Hede