Siljan AirPark Museum – En upplevelse för hela familjen!

Siljan AirPark Museum ställer ut det svenska civilflygets historia, i samarbete med Tekniska Museet i Stockholm.

Siljan AirPark är på många sätt naturlig som lokalisering av ett nationellt museum för amatörbyggda flygplan. Själva flygfältet byggdes av lokala bönder redan 1959 och även byggandet av Skandinaviens första AirPark har skett helt privat med hjälp av eldsjälar. Alla byggnader som finns på området är byggda av amatörer/privatpersoner som huvudmän. Dessutom har en stor del av invånarna byggt sina egna flygplan!

Museets ambition är att så många flygplan som möjligt ska hållas luftvärdiga och kunna visas upp både på marken och i luften. Ett problem med traditionella museer är oftast att föremålen endast kan visas statiskt, men ett flygplan är naturligtvis mer intressant om det även kan visas upp i sin naturliga miljö.

SOMMAREN 2013!
Vi har öppet dagligen från lördag 15 juni t o m lördag 10 augusti från kl 11.oo!
Kaffe och kaka. De flesta dagar även dagens lunch!

Sensommaren/hösten:
Tiden 12 augusti till söndagen 29 september har vi öppet under veckosluten samt för gruppbokningar och evenemang.

Kontaktuppgifter
E-post; info@siljanairparkmuseum.se
Webbplats; http://www.siljanairparkmuseum.se

Bilder

Hitta hit

Vindmyrevägen
793 60 Siljansnäs

Information

Kontaktinformation


Vindmyrevägen
793 60 Siljansnäs