Söderåsens Nationalpark

Söderåsens Nationalpark bildades år 2001 och är 1 625 hektar stor

Naturum
Få inspiration och vägledning ut i nationalparken genom att titta in i naturum Söderåsen – besökscentrat vid huvudentrén i Skäralid. Naturinformationen har en lång tradition i Skäralid; 1982 bildades Sveriges första naturskola i Gula villan i Skäralid. Skolklasser besökte och utforskade området tills naturskoleverksamheten lämnade huset 1997.

Naturum invigdes år 2000 och är centrum för nationalparkens naturinformation. I naturums verksamhet ingår information till besökare, utställning och guidning, olika programaktiviteter samt framtagning av kartor, skyltar, broschyrer och faktablad. Skolklasser kommer fortfarande i stort antal och är en viktig målgrupp.

Naturen är omväxlande och bjuder på lummiga lövskogar, mäktiga rasbranter med höga klippor, strömmande vattendrag och vida utsikter. Särskilt välbesökt är den djupt nedskurna dalgången vid Skäralid. Dalen är en sprickdal med mäktiga dimensioner med lodräta klippor som omgärdar Skärån som rinner i botten. Odensjön i Nackarpsdalen samt utsiktspunkterna Kopparhatten, Hjortsprånget och Lierna utmed Skäralidsdalen är också platser som imponerar.

Sevärdheter: Skäralidsdalen, Odensjön, Kopparhatten, Hjortsprånget, naturum Söderåsen.

Unikt: En av de största sammanhängande naturskyddade ädellövskogarna i Nordeuropa

 

Bilder

Hitta hit

Söderåsens Nationalpark

Skäralid 747
26453 Ljungbyhed

Information

Kontaktinformation

Söderåsens Nationalpark
Skäralid 747
260 70 Ljungbyhed

0435-44 21 20
https://sverigesnationalparker.se/park/soderasens-nationalpark/

Öppettider
Se hemsida för aktuella öppettider

Prisuppgifter
Se hemsida för aktuella priser