Stockholmsgatorna i Solberg

Stockholmsgatorna är ett märklig resultat av den senaste istiden. Platsen är belägen lite drygt två mil från Solberg i Örnsköldsviks kommun.

Det sägs att namnet Stockholmsgata syftar på de trånga gatorna i Gamla stan. Men ingen stadsgata kan ge samma mäktiga upplevelse som en vandring genom den djupa och långa kanjon som skär genom skogen just på gränsen mellan Västerbotten och Västernorrland.

Stockholmsgata är en storslagen kanjonbildning, 50 meter djup och 1,5 kilometer lång. Den bildades för 9 400 år sedan, då en mäktig isälv störtade ner i dalgången och gröpte ur urberget. Troligen skedde detta till följd av en jordbävning. En tur genom kanjonbildningen är en hisnande upplevelse. De lodräta väggarna är som mest 40 meter höga.

Jättegrytor och sällsynta lavar
Förutom den mäktiga kanjonen finns andra spännande formationer i reservatet. Strax öster om kanjonens norra ände finns en fyra meter djup jättegryta. Den bildades när vattenströmmarna tvingade sig ner i berget. Jättegrytans botten har en diameter på drygt 5 meter.

I den fuktiga kanjonbotten finns sällsynta arter som skuggblåslav och trådbrosklav. Här är lavskrikan vanlig. Det finns också tretåig hackspett, tjäder och år med gott om gnagare tornfalk och pärluggla. Med lite tur kan man få se kungsörn eller spår av björn eller lodjur.
KÄLLA; Länsstyrelsen Västerbotten

Stockholmsgata är ett 148 hektar stort naturreservat och Natura 2000-område i Åsele och Örnsköldsviks kommuner. 119 hektar ligger i Åsele kommun och 29 hektar i Örnsköldsviks kommun. Delar av området är också Natura 2000-område sedan 2006. Delen som ligger i Västernorrlands län beskriv i artikeln Stockholmsgata (naturreservat, del i Västernorrlands län)

Reservatet domineras av en 50 meter djup och 1,5 kilometer lång kanjon, som troligen har fått namnet Stockholmsgata av besökare som tyckt att de höga klippväggarna liknar gränderna i Gamla stan i Stockholm. Kanjonen bildades för 9 400 år sedan av en isälv som gröpte ur urberget. Vandringsleden Lappmarksleden går fram till den södra entrén till Stockholmsgata.
KÄLLA; Wikipedia 

Alla bilderna förutom anslagstavlan, som “Jan-Olov Häggström”, är fotograf för är fotograferade av Hans Nydahl och hans bilder är licensierad under
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International- licens

Bilder

Videopresentation

Hitta hit

Stockholmsgatorna, Solberg

Åsele, Örnsköldsvik
91992 Örnsköldsvik

Information

Kontaktinformation

Stockholmsgatorna, Solberg
Åsele, Örnsköldsvik
91992 Örnsköldsvik

010-225 44 27
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/naturreservat/stockholmsgata.html

Öppettider
Alltid öppet