Team Safety

Team Safety – Mäklare och franchising, Brandsäkerhetsåtgärder och Brandskydd

Syfte är att förmedla rådgivning & inköp till verksamheter runt om i landet med skräddarsydda lösningar inom brand & utrymningssäker -arbetsmiljö.

Vår vision är att hjälpa alla, entreprenörer som följer vår lag om egenkontroll, beslutsfattare, beslutspåverkare. Vi vill erbjuda kvalité genom kostnadseffektiva lösningar som håller genom långsiktighet och trygghet.Med inköp av bl. a brandskydd, konsultjänster, utbildningar, krishantering, tillgänglighet & frångänglighet, arbetsmiljöinsatser genom vägledning & rådgivning som oberoende konsulter.
 i
En erbjuder Er en kontakt för Er inom brand & utrymningssäkerhet, arbetsmiljö kopplat till brand.
i
Vi sköter förhandlingar och upphandlingen åt Er för att hitta den bästa lösningen.
i
Vi bistår med överenskommen planering & projektledning där Ni är vår uppdragsgivare.
i
Kunniga resurser att bistå med hela byggprocessen via våra rikstäckande affärspartners.Genom oss erbjuds allehanda tjänster, produkter och skräddarsydda lösningar inom brand & utrymningssäkerhet och även ingenjörskunskap kopplat till brand.

Kontakt

Mobil; 073-5307265,
E-post; kim@teamsafety.se eller info@teamsafety.se
Webbplatser;

Bilder

Hitta hit

Team Safety 5569665606

Romansvägen 35
14242 Stockholm

Information

Kontaktinformation

Team Safety 5569665606
Romansvägen 35
14242 Stockholm

http://www.teamsafety.se