Tranorna vid Hornborgasjön

Kom och hälsa våren välkommen med tranornas ankomst till Hornborgasjön.

Hornborgasjön är en av Europas viktigaste våtmarker. Sjön har en enorm betydelse som rast- och häckplats för en mängd fågelarter. Men området har mycket mer att erbjuda än ett fantastiskt fågelliv. Här har människor bott under långa tider vilket återspeglar sig i det omgivande kulturlandskapet.

Hornborgasjöns naturreservat

Hornborgasjön är ett drygt 4 000 hektar stort naturreservat. Reservatet omfattar främst sjön och dess strandängar, men även en del av det gamla odlingslandskapet öster om sjön – Bolums lider.

Syftet med reservatet är att främja den biologiska mångfalden. Häckande och rastande våtmarksberoende fågelarter ska gynnas. Det småskaliga kulturlandskapet runt sjön är också viktigt.

Hornborgasjön…

* är en av de 51 våtmarker i Sverige som vi har särskilt ansvar för enligt våtmarkskonventionen.

* är drygt en mil lång och två till tre kilometer bred.

* är ungefär 35 kvadratkilometer stor.

* har ett största vattendjup på drygt 1,5 meter (vid medelvattenstånd).

* har ett vattenstånd som i extrema fall kan variera med nästan två meter under året.

* hyser ett 50-tal häckande våtmarksberoende fågelarter. Totalt har övert 290 fågelarter setts i området.

Läs mer här för statistik och mer info om Tranor och fågelliv vid Hornborgasjön! 

 

Bilder

Hitta hit

Hornborgasjön
521 98 Broddetorp

Information

Kontaktinformation


Hornborgasjön
521 98 Broddetorp