Upplev Halgåleden och Brattfallet

Foto; Lena Persson – OBS” Klicka på huvudbilden för större format..

Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall. Vid höga vattenflöden är fallet mäktigt. På sommaren då vattenföringen är låg kan man klättra i fallet. Efter Brattfallet rinner Halgån genom en kanjon. Området kring Brattfallet är tillgänlighetsanpassat. Här finns informationstavlor, rastplats med bänkbord och ute-dass.

Tre vandringsleder utgår från vattenfallet

– 1 kilometerslingan är lättvandrad och går uppströms älven till den gamla flottningsdammen och passerar en gammal kolningsplats. Leden är till viss del anpassad för hjulburna.
– Strövslingan på drygt 2 kilometer är en kul skogspromenad för barn med spring i benen. Längs leden finns olika stationer med aktiviteter för barn i åldrarna 7-12 år. Instruktioner finns på nätet eller hos turistbyråerna.
– Den nära 7 kilometer långa Halgåleden är bitvis mycket krävande med stora nivåskillnader. Jord kan rasa nedför sluttningar och träd falla över stigen.Höjdskillnaden är 122 meter. Ledens dragning är gjord för att visa hur naturens krafter har format landskapet alltifrån istid till nutid.
På vissa ställen är det som ett mindre äventyr att ta sig fram!

Läs mer i broschyren här!

Stort tack för din medverkan med dina fina bilder, Lena!

Bilder

Hitta hit

Hagfors-Ekshärads Turistinformation

Dalavägen 10
683 80 Hagfors

Information

Kontaktinformation

Hagfors-Ekshärads Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors

http://www.hagfors.se/natur/brattfallet