Världsarvet Grimeton Radiostation

”Varbergs Radiostation i Grimeton är ett unikt och enastående monument som representerar utvecklingsprocessen inom kommunikationsteknologin under perioden efter första världskriget.” Så lyder UNESCO:s motivation då Grimeton radiostation upptogs på världsarvslistan den 2 juli 2004.

Grimeton radiostation, med anropssignalen SAQ, togs i drift 1924 för telegrafi med främst Amerika. Efter det Första världskrigets brutna kabelförbindelser med omvärlden beslöt den svenska riksdagen år 1920 att på den svenska västkusten låta uppföra en så kallad storradiostation som med långvåg sände trådlös telegrafi. Den skulle göra Sverige oberoende av andra länders kabelförbindelser för telegrafi. Under det Andra världskriget upplevde radiostationen därför en storhetstid, då den var Skandinaviens port mot omvärlden. Kabelförbindelserna hade återigen snabbt brutits av de krigförande nationerna, den trådlösa telegrafin var länken till omvärlden.

Grimeton radiostation ingick i ett globalt nät av långvågsstationer, alla konstruerade av svensk-amerikanen Ernst Alexanderson.
Idag är radiostationen i Grimeton den enda kvarvarande radiostationen i detta nätverk. Den är fullt körduglig och startas upp tre gånger om året för att sända ut ett telegram i etern.

Läs mer på; http://www.grimetonradio.se/

Bilder

Hitta hit

Världsarvet Grimeton AB

Radiostationen 72
432 98 Grimeton

Information

Kontaktinformation

Världsarvet Grimeton AB
Radiostationen 72
432 98 Grimeton

http://www.grimeton.org