Dagens Sverigebild- Vy över Stockholm, vintern 2016

Stockholm är Sveriges huvudstad samt landets kulturella, politiska, mediala och ekonomiska centrum. Det är Sveriges såväl som Nordens folkrikaste tätort. Stockholm utgörs av bebyggelsen i Stockholms kommun, Stockholms stad, den centrala delen av tätorten Stockholm.

Läs mer

Dagens Sverigebild – Vy över Kungsbacka

Första omnämnandet av staden är från 1366 och avser befästningen, Kungsbackahus, beläget mellan Kungsbackaån och Söderån (dagens Skansen). Det är oklart när Kungsbacka fick sina stadsprivilegier, men det första nedtecknade ….

Läs mer

Dagens Sverigebild – Fislekläge i Fårö

Fårö är en ö nordöst om Gotland, skild från Gotlands “fastland” av Fårösund. Fårö är Sveriges åttonde största ö.Fårö utgör en egen socken, Fårö socken, och församling, Fårö församling.

Läs mer

Gärdhems kyrka

Kyrkan började uppföras 1877 av byggmästaren Pehr Thorssén efter ritningar av hovarkitekten Fredrik Wilhelm Scholander, och invigdes den 10 augusti 1879. Byggkostnaderna uppgick till 100.000 Riksdaler riksmynt.

Läs mer

Dagens Sverigebild – Gamla Linköping

Gamla Linköping är en stadsdel och ett friluftsmuseum i västra Linköping, Östergötland. Samtliga byggnader har flyttats till platsen från Linköpings centrum. Gamla Linköping består av privatbostäder och många museer….

Läs mer

Dagens Sverigebild – Tjärnbuan Sifferbo Gagnef

Sifferbo är den lilla byn med anor från 1500-talet, med mysiga, idylliska rödmålade stugor, blomsterströdda sommarängar och Oxberget. Hit reser du för dofternas, de skönsjungande småfåglarnas, naturens och för “att bara få vara” frihetens skull.

Läs mer