Etikett: gotland

Sveriges nästa nationalpark kan bli Bästeträsk på norra Gotland!

Efter en gemensam förstudie ser Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området är goda och förberedelserna startar hösten 2019. Beskrivning till bilden ovan: Omgivningarna kring sjön Bästeträsk består av gammal barrskog och ostörda hällmarks- och våtmarkskomplex. Skogarna...

Läs mer