Ljusnarsbergs kyrka

Ljusnarsbergs kyrka anses av många som mellansveriges största och vackraste träkyrka. 2005 utsågs även Ljusnarsbergs kyrka till Sveriges vackraste kyrka.

Läs mer

Dagens Sverigebild – Bosjökloster Mölla Skåne

Bosjöklosters mölla är en stubbamölla, där hela kvarnhuset vreds för att fånga vinden. Möllan byggdes kring 1790 och stod ursprungligen i Hatteboda i Småland. Den flyttades till nuvarande plats i Bosjöklosters socken på1830-talet och sägs stå mitt i Skåne.

Läs mer

Gärdhems kyrka

Kyrkan började uppföras 1877 av byggmästaren Pehr Thorssén efter ritningar av hovarkitekten Fredrik Wilhelm Scholander, och invigdes den 10 augusti 1879. Byggkostnaderna uppgick till 100.000 Riksdaler riksmynt.

Läs mer

Dagens Sverigebild – Lidens Gamla Kyrka

Lidens gamla kyrka är en kyrkobyggnad i Liden i Indalsälvens dalgång, cirka 45 km nordväst om Sundsvall. Den tillhör Lidens församling i Härnösands stift. Ett bevarat krucifix från 1200-talet antyder att det….

Läs mer