Etikett: tallplantor

Gemensam skötsel av skog och vilt kan ge mindre betesskador!

Vilka hjortdjur och hur mycket föda som finns i ett område är avgörande för mängden skador på tall i ungskog. Det visar en ny avhandling från SLU som belyser vikten av en gemensam förvaltning av skog och vilt. I Sverige har älgen historiskt sett varit den dominerande hjortarten med störst...

Läs mer