Etikett: tillfällig ramlag

Fakta om förslaget om den nya covid-19-lagen

Regeringen har till lagrådet lämnat förslag på en ny, tillfällig ramlag som ger regeringen befogenhet att tillfälligt besluta om fler tvingande smittskyddsåtgärder än vad som i dag är möjligt. Reglerna ska kunna anpassas regionalt efter smittspridning i olika områden. Regeringen vill kunna besluta om rättsligt bindande regler för butiker och...

Läs mer